Cần bán căn hộ HAGL 3 197m2. 4pn view hồ bơi nhà đẹp y hình

Cần bán căn hộ HAGL 3 197m2. 4pn view hồ bơi nhà đẹp y hình

Cần bán căn hộ HAGL 3 197m2. 4pn view hồ bơi nhà đẹp y hình

Cần bán căn hộ HAGL 3 197m2. 4pn view hồ bơi nhà đẹp y hình

Cần bán căn hộ HAGL 3 197m2. 4pn view hồ bơi nhà đẹp y hình

Thông tin cơ bản: 4 3 197 m2 3900000000

Tổng quan

Cần bán căn hộ HAGL 3 197m2. 4pn view hồ bơi nhà đẹp y hình
đang cho gd Hàn thuê 1.200$ hđ còn 7 tháng.
giá bán 3ty900 bao thuế phí.

Hình ảnh

Tiện nghi